VISIE KV TREMELO

 

 1. Algemeen:

 

KV Tremelo is een kleine en bescheiden club met een eerste elftal dat acteert op het niveau van derde provinciale. Wij zijn ontstaan uit de fusie van KFC Tremelo en BB Tremelo. Deze fusie werd gerealiseerd tijdens het seizoen 2008 – 2009.

 

Wij willen in de eerste plaats een sociale en familiale club zijn waar kinderen uit Tremelo en de wijde omgeving op een ongedwongen manier hun favoriete sport kunnen beoefenen. Het moet voor jong en oud leuk en aangenaam vertoeven zijn bij KVT.  

Ondanks ons sociaal en familiaal karakter hebben we wel de ambitie om in onze jeugdwerking elk kind op een leuke en attractieve manier de basisbeginselen van het voetbalspel bij te brengen. Hierbij volgen we de visie van de KBVB waarbij FUN en FORMATION hand in hand samengaan met elkaar.

Naast de sportieve rol die we te vervullen hebben willen we ook een opvoedende taak opnemen. We willen onze kinderen begeleiden en mee helpen vormen tot waardige burgers die kunnen meedraaien in de maatschappij. Respect, zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, kritisch denken zijn geen holle begrippen bij KVT.

 

 1. Sporttechnische visie:

 

 • Bij KVT gaan FUN en FORMATION hand in hand samen. Op een leuke en attractieve manier willen we spelers zo compleet mogelijk vormen.

 • Bij KVT staat het kind centraal. Iedereen, ongeacht zijn afkomst, niveau of religie verdient evenveel aandacht.

 • We bieden elke speler maximale speel – en ontwikkelingskansen. Elke speler zal minimum de helft van de wedstrijdduur spelen.

 • We willen de druk op kinderen zo laag mogelijk houden. Wedstrijdresultaten zijn voor ons niet belangrijk. We hebben een gezonde winnaarsmentaliteit maar de wedstrijd is slechts een middel en geen doel op zich.

 • We werken niet met selectieteams. Bij het vormen van onze jeugdteams houden we rekening met volgende criteria:

 1. Per geboortejaar

 2. Klasgenootjes samen

 3. Volgens reeds gevormde teams

 4. Op vraag van de ouders om praktische redenen.

 • In onze opleiding gaan we uit van zonevoetbal en gebruiken we de formatie 1-4-3-3 als streefdoel. In ons opleidingsplan houden we rekening met de ontwikkelingsfase van het kind.

 • Ons 1e elftal heeft de ambitie om de promotie naar 2e provinciale te realiseren. Indien dit niet haalbaar blijkt te zijn willen we een toonaangevende positie bekleden in 3e provinciale.

 • We willen een club voor iedereen zijn waarbij we “voetballers voor het leven” willen vormen maar ook de meer getalenteerde spelers aan onze club willen binden. Hen willen we zo optimaal mogelijk begeleiden om de stap naar ons 1e elftal te maken.

 • We stellen onszelf voortdurend in vraag. Zijn we wel goed bezig? Kunnen we verbeteren? Dit geldt zeker ook voor onze trainers. Hen willen we maximaal ondersteunen door volgen van interne en externe bijscholingen. Het voetballandschap is voortdurend in beweging, we volgen dit op de voet en we trachten de nieuwste methodes en trends zo snel mogelijk te implementeren in onze werking.

Stiptheid

 

 • Wees steeds op tijd op training

 • De trainingen starten begin augustus tot en met ons eigen tornooi.

 • Aanwezigheid op de training is verplicht.

 • Bij afwezigheid op training verwittig je de trainer. Indien dit niet gebeurt, bestaat de kans dat je de komende wedstrijd op de bank zal starten.

 • Bij thuiswedstrijden ben je uiterlijk 1 uur (vanaf U15) of 45 min (U7- U13) voor aanvang in de kleedkamer aanwezig.

 • Bij uitwedstrijden komt men op het afgesproken tijdstip samen: parking A-terrein (Basdongenstraat) . Dit gebeurt altijd in samenspraak met de respectievelijke trainer.

 • Vergeet niet voor elke wedstrijd je identiteitskaart mee te brengen of een document uitgegeven door een openbaar bestuur dat naam, adres, geboortedatum en recente foto bevat (vanaf U15). Indien je deze vergeten bent, kan je niet deelnemen aan de wedstrijd (reglement KBVB). Voor uitwedstrijden worden de identiteitskaarten opgehaald op de plaats van vertrek.

 

Houding
 • Wees altijd en overal beleefd.

 • Behandel medespelers, tegenstrevers, scheidsrechters, trainers en afgevaardigden steeds met het nodige respect.

 • Bij aankomst en vertrek geef je de trainer en afgevaardigden steeds een hand.

 • Elke speler schudt de hand van de scheidsrechter en de tegenstrever na de wedstrijd (ook na een verlieswedstrijd).

 • In elke ploeg is een goede sfeer steeds belangrijk. Negatieve uitlatingen zullen niet getolereerd worden. Conflicten kunnen echter wel ten allen tijde met de betrokkenen worden uitgepraat.

 • Bij elke wedstrijd verlaten we de kleedkamer en betreden we het veld met de bal in de hand.

 

Hygiëne
 • Na iedere wedstrijd is het verplicht te douchen ( met gebruik van badslippers).

 • Er worden geen sieraden (horloge, ketting, armband, oorbellen, piercing, ... ) gedragen tijdens de training en wedstrijden.

 

Kwetsuren
 • Bij een kwetsuur kan je bij de trainer of secretaris een ongevalsaangifte en procedure bekomen. Deze dient binnen de 7 dagen volledig ingevuld bij de verantwoordelijke ingeleverd te worden.

 • Gelieve bij kwetsuren een arts (of sportdokter) of kinesist te raadplegen Communiceer de diagnose ook naar je trainer via een attest.

 • Zie rubriek ”ongevallen“ op de website.

 • Het kan handig zijn om, als ouder een persoonlijke verzekering te nemen voor de voetballers. Dit om een grotere tegemoetkoming van de verzekering te krijgen in een geval van ongeval.

 

Verzorging en voeding
 • Goede en voldoende nachtrust is onontbeerlijk.

 • Het wordt aangeraden om voor een training of wedstrijd een lichte vetarme maaltijd te nuttigen. Het gebruik van koolzuurhoudende dranken (cola, sprite, fanta,…) wordt afgeraden.

 • Een gezonde en gevarieerde voeding met voldoende verse groenten en fruit is aan te bevelen. Hou op deze manier alleszins je gewicht onder controle.

 

 

Informatie
 • Begin van elke week verschijnt het weekschema op de website. Hierop staan alle voor die week geprogrammeerde activiteiten. Slechts op zeer uitzonderlijke basis kunnen zich hierin wijzigingen voordoen.

 • Bij aanvang van het seizoen, ontvangen de spelers een wedstrijdschema voor het ganse seizoen met wedstrijd, uur van samenkomst, …

 

Kledij & materiaal
 • Wedstrijdkledij wordt voor elke wedstrijd door de ouders van de jeugdspelers (tot-21) verzorgd (beurtrol voor de was). Elke speler krijgt een eigen paar kousen bij de aanvang van het seizoen.

 • Scheenbeschermers zijn verplicht en worden door de ouders aangeschaft.

 • Voetbalschoenen: tot -11 is men van bondswege verplicht met vaste studs te spelen. Ook voor de andere categorieën is het aan te raden om zoveel mogelijk met vaste studs (multi’s) te spelen.

 • Zorg dat je steeds aangepast schoeisels bij hebt naargelang de weersomstandigheden.

 • Ook regenvest en zeker lange broek en trainingsvest zijn verplicht tijdens de trainingen wanneer het minder dan 10°C is.

 • Je voetbalschoenen moeten steeds gepoetst zijn.

 • De verloren voorwerpen bevinden zich:

 1. in de kantine op het A – terrein

 2. in de kantine van het trainingsveld (vinneweg)

 

Ouders

Ouders, familie en vrienden van de jeugdspelers zijn van harte welkom langs de velden en in de kantines. Toeschouwers zorgen immers voor een sfeervol entourage bij het jeugdvoetbal. Wel wordt er verwacht dat onze supporters zich steeds als een waardig supporter trachten te gedragen en dit in al zijn facetten.

 

Wat wij verwachten van ouders:

 • Positieve belangstelling maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van uw zoon/dochter. Steun uw zoon/dochter vooral bij tegenslagen en teleurstellingen en relativeer goede prestaties.

 • Sportief gedrag en gezond enthousiasme voor, tijdens en na de wedstrijden en dit zowel t.o.v. uw zoon/dochter, zijn/haar ploegmaats, de trainer en afgevaardigden, de tegenstrever en de scheidsrechter. U vervult een voorbeeldfunctie.

 • Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere voetbaltechnische aspecten. Coachen tijdens de wedstrijd gebeurt door de trainer en niet door afgevaardigden of ouders.

 • Bij ploegen vanaf U10 komen de ouders niet meer in de kleedkamer.

 • Het betalen van jeugdspelers voor geleverde prestaties (premie voor doelpunten) is uit den boze.

 • Wij vragen uw kind ook niet te straffen door het bijwonen van trainingen en wedstrijden te verbieden.

 • Gelieve uw negatieve kritiek te beperken en uw positieve kritiek rechtstreeks aan de verantwoordelijke persoon mede te delen. Dit is zeer belangrijk in het kader van het creëren van een goede sfeer in alle geledingen van de club.

 • Er wordt gevraagd dat u een paar keer per jaar de armen uit de mouwen steekt bij clubactiviteiten zoals tornooi, mossel- steakfeest, wedstrijd 1ste ploeg, ….

 • Tracht rekening te houden met de data van de geplande wedstrijden en tornooien zodat uw zoon/dochter steeds aanwezig kan zijn.

 • Voor vragen of problemen i.v.m. het sportieve, kan je steeds terecht bij de trainer, jeugdcoördinators of sportieve manager en dit in deze volgorde. Voor extra sportieve vragen kan je steeds de afgevaardigde(n) contacteren.

 • Voor de veiligheid van onze jeugd vragen wij de ouders om hun kinderen af te halen/aanwezig te zijn ten laatste 5min na het einde van de training

 • Parkeer je wagen wanneer het training is op de parking van de vinneweg (niet op de verharding naast het oefenterrein). De verharding is enkel voor trainers daar deze vaak materiaal moeten sleuren.

Bij thuiswedstrijden is het de bedoeling dat de trainer zich bezig houdt met zijn ploeg. Er wordt dus aan de ouders gevraagd dat zij het speelveld, alsook de doelen klaar zetten en opruimen.

 

Lidmaatschap KV Tremelo

Een speler die een aansluitingskaart heeft ondertekend, blijft lid van de K.B.V.B. als speler van KV Tremelo. Hij wordt als effectief lid van de club beschouwd van zodra hij zijn lidgeld heeft betaald. Deze som dekt de bijdrage per speler bij de KBVB, de verzekering en de inschrijving bij KV Tremelo. Spelers die hun lidgeld niet hebben betaald (na 1 september van het nieuwe jaar) worden niet toegelaten op trainingen en wedstrijden.

Ontslag en transfer

Een speler die op het einde van het seizoen de club wenst te verlaten, heeft het recht zijn ontslag in te dienen binnen de termijnen opgelegd door de Belgische Voetbalbond (van 1 tot en met 30 april). Transfers na 30 april  worden niet toegestaan.

Spelers die hun ontslag indienen bij onze club, maar in het begin van het volgende seizoen toch terug willen aansluiten, betalen zelf de kosten die deze nieuwe aansluiting met zich meebrengt. Deze bedraagt 25€ voor het seizoen 2020-2021.